Úvodní strana    


Humboldt Wilhelm
22.6.1767   horoskop   více...
Humboldt Wilhelm, svobodný pán von, * 22. 6. 1767, + 8. 4. 1835, německý filolog, filozof, teoretik umění a diplomat; bratr Alexandra von Humboldta. Zakladatel filozofie jazyka jako samostatné disciplíny. Kladl důraz na svébytnost myšlení a kulturu jednotlivých národů. Filozoficky byl ovlivněn I. Kantem. V roce 1810 založil v Berlíně univerzitu; tvůrce nové koncepce gymnaziálního a univerzitního vzdělání.
Sladkovský Karel
22.6.1823   horoskop   více...
Sladkovský Karel, * 22. 6. 1823, + 4. 3. 1880, český politik a novinář, právník; důsledný zastánce demokratických názorů, 1848 radikální demokrat. V roce 1849 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti; trest změněn na 20 let žaláře. 1857 amnestován. Od roku 1861 redaktor deníku Hlas, 1862 – 72, 1875 – 80 poslanec českého sněmu, od 1879 říšské rady. 1874 – 80 předseda Národní strany svobodomyslné; vůdčí představitel mladočeského proudu české liberální politiky.
Remarque [remark] Erich Maria
22.6.1898   horoskop   více...   komentář...
Remarque [remark] Erich Maria, vl. jm. Erich Paul Remark, * 22. 6. 1898, + 25. 9. 1970, německý spisovatel. Proslavil se románem Na západní frontě klid, v němž depatetizoval 1. světovou válku. Volným pokračováním je román Cesta zpátky. Období inflace v poválečném Německu působivě zachytil román Černý obelisk. Čtenářsky velmi úspěšné jsou další romány, např. Brána vítězství, Čas žít, čas umírat, Tři kamarádi, Miluj bližního svého, Noc v Lisabonu, Nebe nezná vyvolených.
Narozen na konci 1/8 lunačního cyklu, 6x variab. mod, retr. SA UR (v sek. dir. po celý život), ME mp.VE/MA, JU mp. VE UR, UR konj.stál. Yed prior (SA VE), SL kva. JU(!), duch.tr. VE SA/JU, tr. MA 3sep.SA tri. VE kva. MA, tr. MA 3sep. SA tri VE kva MA.
Nov před nar. – 27Blíž.52, 7x variab., 6x vzduch, 0 op., ME konj.PL, duch.tr. SA VE/JU, tr. SA 3sep. Nov kva. JU sex. SA.
Full – sek.dir. r.1909 – LU 11Koz.53 zatmění, UR 0 Stř. 0.
1.Nov – sek.dir. r.1924 – 26Rak8 – centr. zatm. SL,ME sex. PL!,ME sep. NE!, MA op.UR!, T kva. UR MA/VE, 2x Rádlo: MA UR/JU a MA UR/Nov.
2.Nov – sek.dir. r.1954 – 24Lev30, 5x variab. mod, 5x vzduch, MA kva. ME!, Nov sex. NE!, MA nov. UR!, PL konj. 5.n.d.!,tr. SA 2sep. Nov okt.VE JU sex. SA, UR 3sep.NE 2sep. VE JU sep. UR.
Full – sek.dir. r.1968 – 8Panna6, 7 var.m., 5x vzduch, SL op. LU triok. VE okt. SL, T kva.SL op. LU/SA
Úmrtí dir. 7 var.m., 5x vzduch, MA kvink. UR, ME kva. PL, ČL sex. SL, DH okt. UR.
Úmrtí tranzit – 5x fix.m., SL konj. 8.n.d. konj.nat. JU, ME konj. MA

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – ČLOVĚK NA KOUZELNÉM KOBERCI SE NEHYBNĚ VZNÁŠÍ NAD NEDOZÍRNOU PLÁNÍ (schopnost rozšířit vlastní vědomí upevněním svého nazírání na věci na vyšší úrovni)
Merkur nat. – SVÁTEK VINOBRANÍ. PÁRY SPOLU TANČÍ (radostné, zdravé a přirozené prožívání organických procesů a citových popudů)
Jupiter nat. – TRANSMUTACE PLODŮ MINULÝCH ZKUŠENOSTÍ V SEMENA, KTERÁ ZACHYTÍ VĚČNĚ TVOŘIVÉHO DUCHA (repolarizace vnitřních energií, vedoucí k tvůrčí centralizaci vědomí)
Uran nat. – VÁLEČNÍ VETERÁNI SE SETKÁVAJÍ, ABY OŽIVILI
VZPOMÍNKY (vůle a snaha znovu potvrdit hodnotu zápasu, na němž je založena civilizace a obecné společné výdobytky)
Nov před nar. – BANKROTEM DÁVÁ SPOLEČNOST PŘETÍŽENÉMU JEDINCI ŠANCI ZAČÍT ZNOVU (osvobození od nesnesitelných tlaku, umožňující člověku chopit se nových plánů a úkolů)
1.Full – LU - NÁZORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA SEZNAMUJE S MÁLO ZNÁMÝMI ASPEKTY ŽIVOTA (schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákony, skryté pod všemi přírodními procesy) SL: ČÍŇANKA KOJÍ DÍTĚ, JEHOŽ AURA UKAZUJE, ŽE JE VTĚLENÍM VELKÉHO UČITELE (projevení hodnoty, skryté ve zkušenosti, jejíž hlubší význam jsme pochopili)
1.Nov – DIVOKÁ BOUŘE NAD ÚDOLÍM, PLNÝM LUXUSNÍCH OBYDLÍ (konfrontace se společenským převratem, vyžadujícím přehodnocení strnulých hodnot)
2.Nov – VELIKÝ VELBLOUD KRÁČÍ NAPŘÍČ NESMÍRNOU A STRAŠNOU POUŠTÍ (soběstačnost při dlouhém a vyčerpávajícím dobrodružství)
posl. Full – SL: MALÍŘ EXPRESIONISTA PŘI PRÁCI (nutkání vyjádřit individualizovaný smysl pro hodnoty bez ohledu na tradice) LU: ŽOKEJ ŽENE KONĚ, CHCE CO NEJVÍC PŘEDEHNAT SOUPEŘE (intenzivní mobilizace energie a umu v honbě za úspěchem při každém společenském aktu, ovlivněném duchem soutěživosti)
Dračí ocas - KNĚZ, CELEBRUJÍCÍ SVATEBNÍ OBŘAD (ritualizace produktivních interpersonálních vztahů)
Dračí hlava - PĚTILETÉ DÍTĚ NESE TAŠKU S NÁKUPEM (okamžik, kdy se jedinec chopí příležitosti vzít na sebe společenskou odpovědnost, která přesahuje dosažený stupeň jeho vývoje)
Pešek Libor
22.6.1933   horoskop   více...
Pešek Libor, * 22. 6. 1933, český dirigent. Stál u zrodu řady komorních orchestrů (Komorní harmonie 1959 – 65, Sebastian orchestr 1965 – 69). 1969 – 75 šéfdirigent Frysk Orkester v Leeuwardenu (Nizozemsko), 1970 – 77 Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích, 1981 – 90 dirigent České filharmonie, 1985 – 96 umělecký ředitel Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. V roce 1966 mu byl udělen královnou Alžbětou II. řád Rytíře Britského impéria.
Brandauer Klaus Maria
22.6.1944   horoskop   více...
Brandauer Klaus Maria, vl. jm. Klaus Georg Steng, * 22. 6. 1944, rakouský filmový a divadelní herec. Působil v Tübingenu, Düsseldorfu, Curychu, Mnichově, od roku 1972 v Burgtheateru ve Vídni, kde ztvárňuje postavy schillerovských a shakespearovských hrdinů. Ve filmu představitel dramatických rolí (Mefisto, podle románu K. Manna, Plukovník Redl, Hanussen, Vzpomínky na Afriku).
Streepová [strípová] Meryl
22.6.1949   horoskop   více...
Streepová [strípová] Meryl, vl. jm. Mary Louise Streepová, * 22. 6. 1949, americká divadelní a filmová herečka. Od pol. 70. let slavila úspěchy na mimobroadwayských a broadwayských scénách. Ve filmu se prosadila jako výrazná představitelka emancipovaných moderních žen (Lovec jelenů; Kramerová versus Kramer – Oscar 1979, Francouzova milenka; Sophiina volba – Oscar 1982, Silkwoodová, Vzpomínky na Afriku; Jako nepoddajný plevel; Dům duchů; Divoká řeka; Madisonské mosty; Jediná opravdová věc).
Třeštíková Helena
22.6.1949   horoskop   více...
Třeštíková Helena, * 22. 6. 1949, česká filmová režisérka. Autorka dokumentárních časosběrných filmů (Dvě jubilea Jana Zrzavého, Podoby dětství, Barevný svět, Sladké století, Vyloučeni z literatury, Výzva) a cyklu sociologických sond Manželské etudy, Řekni mi něco o sobě. Spoluzakladatelka nadací Film a sociologie a Člověk a čas.

Ze současnosti  21/06  22/06  23/06    Úvodní strana | Poradna