Úvodní strana    


Pulkert Oldřich
22.6.1929   horoskop   více...
Pulkert Oldřich, PhDr. P: hudební historik, odborný publicista; SA: 158 00 Praha 5, Pod Vidoulí 8; email:opres@seznam.cz N: Chust (Ukrajina, býv. Podkarpatská Rus), 22.06.1929; JM: Emilie roz. Čekanová; D: Oldřich, Jitka, Dana; VP: otec - důstojník Čs. Armády; V: 1946-50 Reálné gymnázium v Hranicích na Moravě, 1950-55 Filozofická fakulta UK v Praze, hud. věda; K: postupně 1955-89: odb. prac. hud. oddělení Národního muzea, odb. knihovník hud. oddělení Státní (nyní Národní) knihovny ČR, vedoucí notového archivu Národního divadla, odb. prac. Ústředního archivu Čs. rozhlasu, dramaturg v n.p. Supraphon, od 1993 řídí edici Resonus; ZZ: v hud. odd. Národní knihovny ČR vybudoval Souborný hudební katalog, objevil a identifikoval neznámý Koncert C dur pro violoncello Josepha Haydna a partituru neznámé verze opery L. van Beethovena Leonora (Fidelio); PC: publikace: Domus Lauretana Pragensis, Ed. Supraphon, Praha 1973, Příruční slovník místních a zeměpisných názvů, Ed. Resonus, Praha 1997, Edice a překlady: Ferdinand Hiller, Povídání s Rossinim, Panton, Praha 1992, Joh. Aloys Schlosser, W.A. Mozart, Laiwa Press, Plzeň 1991 (česky), Ed. Resonus, Praha 1993 (původní německé znění), Ludwig van Beethoven im Herzen Europas (redakce s H.-W. Küthenem) a autorské studie), České Lupkové Závody, Nové Strašecí 2000, Notové edice: J.L. Dusík - J. Rösler - J.V. Voříšek, Písně (+ M. Poštolka a P. Ludikar), SHV Praha 1961, J.A. Štěpán - J.A. Benda - V. Pichl a další, Písně (+ M. Poštolka a R. Vonásek), SHV Praha 1962, Fr. Aspelmayr, Partita in D, F.E.C. Leuckart, München - Leipzig 1962, Joseph Haydn, Koncert C dur pro violoncello, SHV Praha 1963, Luigi Boccherini, Divertimento A dur, F.E. C. Leuckart, München - Leipzig 1963, Josef Mysliveček, Koncert C dur pro violoncello (klavírní výtah), Muzyka, Leningrad 1973, Karl Ditters von Dittersdorf, Koncert D dur pro violoncello (klavírní výtah), Ed. Resonus, Praha 1998, mnohé další notové edice, studie a články, libreta k výstavám (mj. k stálé expozici v Praze, v památníku Bertramka), rozhlasové hud.-vzdělávací apod. pořady, publikované referáty na mez. kongresech, vědeckých kolokviích, sborník RESPICIO, Ed. Resonus, Praha 2000, apod.; S: International Musicological Society; H: cestování.
Šulc Dominik
P: 1. zástupce starostky; F: Úřad městské části Brno - sever; AF: 601 47 Brno
22.6.1940   horoskop   více...
Šulc Dominik P: 1. zástupce starostky; F: Úřad městské části Brno - sever; AF: 601 47 Brno, Bratislavská 70; email:dominik@sever.brno-city.cz N: Brno, 22.06.1940; D: Pavel (1960), Petr (1965); R: Karel, hodinář a Hermína; V: 1957 učňovská škola Brno, vyučen strojním zámečníkem, 1966 SPŠ Brno, Sokolská, 1972-77 VŠE Praha, Fakulta ekonomiky průmyslu - studia nebylo umožněno dokončit; K: 1957-60 Teplárna Brno, údržbář, 1960-63 Potrubí Praha, střed. Brno, ved. montážního stř. (topení, kotle), 1963-71 Energetické strojírny, vedoucí úseku opravy parních turbín, 1971-81 Drukov Brno, vedoucí montážního odd., 1981-94 Pozemní stavby Brno, hlavní stavbyvedoucí PSV, od 1994 Úřad městské části Brno - sever, 1. zástupce starostky (řízení odborů investic, bytů, majetku, vnitřních věcí, řízení provozu úřadu); ZZ: podíl na budování nemocnic v ČSR, osobní podíl na zhájení revitalizace panelových domů v ČR, na sídlišti Brno - Lesná; PC: podněty pro denní tisk, stranický tisk a měsíčník městské části Severník; S: TJ do 1961 závodní plavání, dlouholetý trenér plavání (RH Brno, Univerzita Brno, rozhodčí I. třídy, podpora všech druhů sportu, zvláště pro mládež), od února 1990 ČSSD, za niž i kandidoval; H: plavání, turistika, cyklistika, četba.
Sobol Augustin
P: majitel společnosti; F: PRAMACOM; AF: 161 00 Praha 6
22.6.1943   horoskop   více...
Sobol Augustin P: majitel společnosti; F: PRAMACOM; AF: 161 00 Praha 6, Radčina 22; email:a.sobol@pramacom.cz N: Prostějov, 22.06.1943; JM: Markéta roz. Dujková; D: Filip (1981), Dominika (1986); R: Ludmila roz. Spáčilová, JUDr. Augustin; V: 1960-62 vyučen jemný mechanik, 1965-71 ČVUT, technická kybernetika; K: 1972-86 ČSAV, Výzkumný ústav matematických přístrojů, vědecký pracovník, 1986-89 sdružení firem COMEF, od 1990 PRAMACOM; DF: PRAMACOM; PC: v odborných časopisech, 2 knihy; S: představenstvo MEOPTA Přerov; H: golf, výtvarné umění.
Škácha Karel
22.6.1944   horoskop   více...
Škácha Karel, RNDr., CSc. P: přednosta; F: Okresní úřad Prachatice; AF: 383 11 Prachatice, Velké náměstí 3; SA: 383 01 Prachatice, Třešňovka 588; email:karel.skacha@oku-pt.cz N: Domažlice, 22.06.1944; JM: MUDr. Anna roz. Sahulová; D: Kateřina Třísková (1976), Karel (1978); R: Karel, Anna; V: 1962 Gymnázium Prachatice, 1967 Přírodovědecká fakulta Brno, odborná chemie, 1976 doktorát, 1989 vědecká aspirantura, Přírodovědecká fakulta UK Praha, specializace - analytická chemie životního prostředí, dis. práce na téma pneumatoamperometrické stanovení chloru; K: 1968-76 Vodohospodářská správa Prachatice, analytická chemie, vedoucí laboratoře, 1976-90 Okresní hygienická stanice Prachatice, vedoucí odd. hygienických laboratoří (analytika živ. prostředí), od 1990 přednosta Okresního úřadu v Prachaticích, studijní pobyty ve Francii, Anglii a Holandsku; PC: odborné články v rámci oboru, původní práce publikovány v TALANTA, nyní články, komentáře (denní tisk, Střední Evropa a.j.); RV: řada ocenění za práci v oboru i mimo něj; H: aktivně sborový zpěv a hra na kontrabas.
Rosický Jiří
22.6.1945   horoskop   více...
Rosický Jiří, Ing. P: místopředseda představenstva a generální ředitel; F: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Vivendi Water; AF: 112 65 Praha 1, Národní 13; email:jiri.rosicky@pvk.cz N: Praha, 22.06.1945; JM: Vlasta roz. Pokorná; D: Markéta (1971), Kateřina (1974), Anna (1994); V: 1963 SPŠ stavební, vodní hospodářství a vodní stavby (studium při zamestnání), 1979 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor vodní hospodářství a vodní stavby; K: 1966 Hydroprojekt s.p., konstruktér, samostatný projektant, vedoucí projektant, vývojový pracovník, od 1982 vedoucí projektového střediska - vodárenství, od 1987 ředitel, 1992 příprava a realizace -transformace státního podniku na akciovou spol.; ZZ: zdařilá transformace Hydroprojekt, s.p. do a.s. a její začlenění do mezinár. uskupení EGIS Group; PC: články do odborných publikací; RV: finalista soutěže Manažer roku v ČR; S: předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací; H: literatura, vážná hudba, lyžování, horské kolo.
Jankovský Jiří
22.6.1950   horoskop   více...
Jankovský Jiří, PhDr., Ph.D. P: ředitel; F: Dětské centrum ARPIDA; AF: 370 11 České Budějovice, U Hvízdala 9; email:jankovsky@dcarpida.cz N: Humpolec, 22.06.1950; JM: Alena roz. Květoňová; D: Alena Škulecová (1972), Mgr. Barbora (1977); R: Ladislav, Jiřina; V: 1973 CMBF v Praze se sídlem v Litoměřích, filozofie-teologie, 1982 Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika, psychologie, rozšířeno o péči o nemocné, 1987 Pedagogická fakulta UK Praha, rozšiřující studium spec. pedagogiky, 1988 postgraduální studium FF UK Praha, pro pracovníky PPP, obor psychologie, 2001 doktorandské studium PF UK Praha, spec. pedagogika, ucelená rehabilitace; K: 1973-83 DPL Opařany, vychovatel, 1983-90 OPPP Č. Krumlov, psycholog, ředitel, od 1990 odborný asistent ZSF JU, katedra psychiatrie a psychologie, od 1993 Dětské centrum ARPIDA, ředitel, odb. asistent na ZSF JU; PC: od 1993 odborné články a stati většinou ve Speciální pedagogice, Sociální politice, Elán, Petr P., Jankovský J., Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (psychologická hlediska), České Budějovice 2000 Jankovský J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska, Triton Praha, 2001, další monografie zabývající se etickými aspekty pomáhajících profesí (příprava do tisku); RV: cena města Český Krumlov - za práci v sociální oblasti, medaile rektora Jihočeské univerzity (za podíl na vzniku JU); S: SK-Vltava - vodní slalom, Asociace pracovníků SPC; H: sport, cyklistika, dějiny umění, církevní stavby, cestování.
Barák Jindřich
22.6.1951   horoskop   více...
Barák Jindřich, Ing. P: majitel; F: BARCO; AF: 120 21 Praha 2, Londýnská 53; N: Praha, 22.06.1951; JM: Monika; D: Nelly, Gabriela, Jindřich; V: 1966-71 SOU, obor prodavač, 1976-81 Vysoká škola ekonomická, dálkové studium, znalost němčiny, ruštiny, část. francouzštiny; K: 1974-86 Potraviny Praha, vedoucí prodejen , 1986-88 Potraviny Praha, obchodní náměstek, 1988-89 nákupní středisko Severka, ředitel, 1989-93 soukromé podnikání, 1993-94 Pronto a.s., ředitel, 1994-99 Julius Meinl Praha, s.r.o., generální ředitel, 1999 Julius Meinl Pramen, a.s., generální ředitel, předseda představenstva, září 2000 člen dozorčí rady Julius Meinl Pramen, a.s., člen představenstva Julius Meinl Morava, a.s., předseda představenstva G. A. R. P. - REAL, a.s., člen dozorčí rady HC Slavia Praha, s.r.o., producent muzikálu Monte Cristo; PC: články v časopisech; RV: čestná uznání; S: HC Slavia Praha, red. čas. Moderní obchod; H: tenis, golf, lední hokej.

Další informace  Zpět