Úvodní strana    


Císař Čestmír
2.1.1920   horoskop   více...
Císař Čestmír, PhDr. P: politik, diplomat, publicista, sociolog, historik, v důchodu; N: Hostomice n. Bíl., 02.01.1920; JM: Jiřina roz. Pěčková; D: Čestmír (1944), Radislava (1947); R: Karel, Rosalie roz. Pikousová; V: Gymnázium Duchcov, lyceum Dijon, UK Praha - sociologie, historie, 1948 titul PhDr., hovoří aktivně třemi světovými jazyky; K: během války účetní v pojišťovně, 1945 Sociol. ústav Praha, sekretář, 1946-47 denní studium UK Praha, 1948 zakončeno disertační prací, tit. PhDr., politická činnost: 1946-52 aparát KSČ Praha, 1952-57 aparát KSČ Plzeň - věda, školství, kultura, 1957-61 Rudé právo, Praha, redaktor, příležitostný zahraniční korespondent, 1961-63 vědecký měsíčník Nová mysl, šéfredaktor, duben-září 1963 tajemník ÚV KSČ pro vědu, kulturu a mezinárodní vztahy, pro reformátorské a demokratizační snahy odvolán z této funkce po 5 měsících, 1963-65 ministr školství a kultury, 1966-3/1968 velvyslanec v Rumunsku, v 60. l. patřil k předním reformním představitelům uvnitř KSČ a ve veřejném životě, 20.03.1968 povolán A. Dubčekem zpět do Prahy, zvolen tajemníkem ÚV KSČ pro vědu, kulturu, po vstupu sovětských vojsk odstoupil z funkce, 3/1968 jeden z kandidátů na prezidenta ČSSR, 1968-69 předseda České národní rady, 11/1969 odvolán z funkce, 3/1970 vyloučen z KSČ, 1970-82 Státní ústav památkové péče, vědecký pracovník, autor 10dílné studie MĚSTA, 1982 propuštěn, poslán do důchodu, 1984-88 Stavební strojírenství, dělník, 1988 spoluzakladatel klubu Obroda - sdružení osobností roku 1968, 1989 jeden z kandidátů na prezidenta ČSR, 12/1989-7/1992 čs. velvyslanec - zvl. poslání, 4/1991-3/1992 čs. velvyslanec u Rady Evropy, koncem 1992 odchod do důchodu; PC: samizdatové publikace, stovky krátkých komentářů, 3 knihy - Úvahy časové i nečasové, 1976, Náš spor je zásadní, 1978, Na okraj české otázky, 1984, publ. S léty jsme rostli, 1960, Člověk a politik, kniha vzpomínek a úvah, 1998, osobní archiv uložen ve Státním ústředním archivu v Praze; RV: 1957 Za zásluhy o výstavbu, 1965 Zlatá medaile UJEP Brno, medaile J.A. Komenského, 2001 medaile TGM a dalších 65 medailí, plaket, čestných uznání; S: Společnost pro politické vědy, Společnost Národního muzea, Společnost přátel Itálie, Masarykovo demokratické hnutí, Salon kritického myšlení, Masarykova dělnická akademie; H: všechny obory umění s důrazem na výtvarné umění, pěstování květin, setkávání s přáteli, literatura, filatelie.
Weigel Jaroslav
P: malíř a grafik; F: svobodné povolání; N: Rychnov nad Kněžnou
2.1.1931   horoskop   více...
Weigel Jaroslav P: malíř a grafik; F: svobodné povolání; N: Rychnov nad Kněžnou, 02.01.1931; D: Michal (1954), Johana (1974); V: 1945-50 Gymnazium Broumov, Mladá Boleslav, 1950-53 Pedagogická fakulta UK Praha, výtvarná výchova; K: 1953-59 Mladá fronta, grafik, 1959-69 Mladý svět, výtvarný redaktor, od 1970 člen Divadla Járy Cimrmana, herec, grafik, scénograf; PC: ilustrační, grafická a publikační činnost, Malá psí kuchařka (1994); H: kynologie.
Kubát Jan
2.1.1953   horoskop   více...
Kubát Jan, Ing. P: generální ředitel; F: Logica s.r.o.; AF: 162 00 Praha 6, Na Okraji 335/42; SA: 160 00 Praha 6, Na Fialce I 1527/2; email:kubatj@logica.com www:www.logica.cz N: Praha, 02.01.1953; JM: Gabriela; D: Kateřina (1977), Slávka (1979), Jan (1985); R: Jan a Anna Kubátovi; V: 1968-72 SEŠ Praha, 1972-77 VŠE - obchodní fakulta; K: 1977-79 ŽĎAS, odd. zahraniční kooperace, 1979-91 SCP, investiční výstavba, vedoucí zásobov., 1991-92 spoluzakladatel f. Data consulting s.r.o., 1992-96 SAP Česká republika, ředitel divize, později obchodní ředitel, 1996-97 APP systems, obchodní ředitel, od 1998 Logica s.r.o., generální ředitel; RV: ocenění firmy - 3x mezi 10 nej. systémovými integrátory, 3x mezi 100 nej v ČR; S: Golfový klub, ERPET Praha, GCK.V., GS Tále; H: sport (lyžování, golf, tenis, windsurfing).
Zajacová Melanie
P: starostka úřadu Praha Běchovice; F: MČ Praha Běchovice
2.1.1961   horoskop   více...
Zajacová Melanie P: starostka úřadu Praha Běchovice; F: MČ Praha Běchovice, Úřad MČ Praha Běchovice; AF: 190 00 Praha - Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479; N: Praha, 02.01.1961; JM: Karel; D: Melanie (1980); R: Miloš a Jana Jedlinský; V: 1981 SEŠ Praha, maturita; K: 1979-91 Tuzex Praha, prodavačka, účetní, 1991-94 soukromé podnikání, vlastní obchod s drogistickým zbožím, 1994 zvolena za KDU-ČSL starostkou MČ Praha - Běchovice; ZZ: odkanalizování a plynofikace Běchovic, rekonstrukce komunikací, ZŠ, výstavba domu s pečovatelskou službou a další; PC: články do denního tisku, rozhovor pro TV; S: KDU-ČSL - předsedkyně místní organizace v Běchovicích; H: četba, film, divadlo, plavání.
Kovář Vladimír
2.1.1962   horoskop   více...
Kovář Vladimír, Ing. P: generální ředitel a předseda představenstva; F: UNICORN, a.s.; AF: 130 00 Praha 3, V Kapslovně 2767/2; email:vladimir.kovar@unicorn.cz www:www.unicorn.cz N: Praha, 02.01.1962; JM: Jana; D: Barbora, Vladimír, Jan, Anežka; R: Vladimír, Eva; V: 1980-85 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, obor matematické inženýrství; K: 1985-87 VŠE Praha, systémový programátor EC 1045, 1987-90 Koospol Praha, vedoucí týmu programátorů, 1990 založení Unicorn, s.r.o., 1995 vznik spol. Unicorn Group - budoucí jádro skupiny společností Unicorn, od 1997 Unicorn, a.s. (zastřešení skupiny společností Unicorn), generální ředitel a předseda představenstva, poskytování komplexních služeb v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií, pobočky na Slovensku, v Chorvatsku a USA, projekty: Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky a.s. Praha (Informační systém Správa dealerské sítě a provize), Sporožiro Česká spořitelna a.s. Praha (Podpisové vzory), Investiční a poštovní banka a.s. Praha (Pobočkový systém Poštovní spořitelny), Komerční banka a.s. Praha (Testování roku 2000), Unicorn Enterprise System; H: plavání, lyžování, tenis, cyklistika, skládání písní, hra na kytaru.

Zpět