Úvodní strana    


Hostinský Otakar
2.1.1847   horoskop   více...
Hostinský Otakar, * 2. 1. 1847, + 19. 1. 1910, český estetik, hudební vědec a výtvarný teoretik, kritik a pedagog; otec Bohuslava Hostinského. Pedagog na konzervatoři a profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Představitel formalismu, později se sblížil i s experimentální estetikou. Zakladatel moderní české hudební vědy a estetiky (O realismu uměleckém, O socializaci umění, Umění a společnost) a obecné teorie umění. Jeho estetický systém je podán zejména v knize Otakara Hostinského estetika, kterou na základě zápisů přednášek zpracoval Z. Nejedlý. Jako teoretik se Hostinský postavil za umělecký směr B. Smetany (Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, Česká hudba). Autor řady hudebně historických prací (Jan Blahoslav a Jan Josquin), věnoval se vědeckému výzkumu lidové písně (Česká světská píseň lidová), zasáhl do uměleckých oborů (libreto k Fibichově Nevěstě messinské). Mezi jeho žáky patřili Z. Nejedlý, V. Helfert, O. Zich.
Císař Čestmír
2.1.1920   horoskop   více...
Císař Čestmír, * 2. 1. 1920, český politik a novinář. 1965 – 68 československý velvyslanec v Rumunsku. V letech 1963 – 65 ministr školství a kultury; 1965 Patřil k hlavním představitelům reformistického směru v Komunistické straně Československa koncem 60. let. V roce 1968 jeden z kandidátů na funkci prezidenta republiky, 1968 – 69 předseda České národní rady. V letech 1969 – 70 zbaven všech funkcí. 1989 spoluzakladatel Klubu Obroda. V prosinci 1989 opět kandidát na úřad prezidenta republiky (kandidatury se vzdal). Od 1990 velvyslanec se zvláštním posláním, 1991 – 92 stálé mise ČSFR při Radě Evropy ve Štrasburku.

Ze současnosti  01/01  02/01  03/01    Úvodní strana | Poradna