Úvodní strana    


Vranický Pavel
30.12.1756   horoskop   více...
Vranický Pavel, * 30. 12. 1756, + 26. 9. 1808, český skladatel a houslista; bratr Antonína Vranického. Od roku 1776 působil převážně ve Vídni (od roku 1790 ředitel dvorního orchestru). Autor singspielů (např. Oberon), baletů, symfonií, instrumentálních koncertů, komorních skladeb, kantát, scénické a jiné hudby.
Fontane [fontáne] Theodor
30.12.1819   horoskop   více...
Fontane [fontáne] Theodor, * 30. 12. 1819, + 20. 9. 1898, německý spisovatel a žurnalista; představitel tak zv. poetického realismu. Sbírkou Balladen (Balady) na témata z pruských a skotských dějin se zařadil mezi významné německé baladiky. Psal historické romány podle W. Scotta, později realistické společenské romány a novely s problematikou lásky, manželství, cti, morálky a sociálních otázek. Mistrovsky vystihoval prostředí a charaktery. V románě Toužení, soužení vyznívá milostný vztah společensky nerovných partnerů v rezignaci, v románu Stina končí tragicky. Román Paní Jenny Treibelová je kritikou gründerské doby. Román manželské nevěry Effi Briestová vešel do světové literatury jako německá Paní Bovaryová.
Foerster [ferstr] Josef Bohuslav
30.12.1859   horoskop   více...
Foerster [ferstr] Josef Bohuslav, * 30. 12. 1859, + 29. 5. 1951, český skladatel, pedagog a spisovatel; 1882 – 88 varhaník u sv. Vojtěcha v Praze, 1889 – 94 ředitel kůru u Panny Marie Sněžné v Praze. 1893 – 1918 působil v Hamburku a ve Vídni. Profesor na konzervatoři v Hamburku, od roku 1903 ve Vídni, 1922 – 31 profesor skladby na mistrovské škole pražské konzervatoře, 1922 – 36 lektor hudby na Univerzitě Karlově v Praze. 1931 – 39 prezident České akademie věd a umění. Navázal na romantické tradice, jeho sbory tvoří základ českého sborového repertoáru. Z díla: opery (Debora, Eva, Jessika, Nepřemožení, Srdce, Bloud), pět symfonií (čtvrtá c moll Veliká noc), symfonické básně (Legenda o štěstí, Jaro a touha), programní svity (Cyrano z Bergeracu, Ze Shakespeara), instrumentální koncerty (dva houslové, violoncellový), komorní skladby (mimo jiné čtyři smyčcové kvartety, tři klavírní tria), klavírní skladby (Erorovy masky), písně (cykly Erotikon, Láska), sbory (mužské: Oráč, Polní cestou, Velké, širé, rodné lány, Z osudu rukou), scénická hudba, melodramata, duchovní tvorba (Stabat mater). Napsal řadu kritických statí a článků, autobiografické knihy (Poutník, Poutník v Hamburku, Poutník v cizině), sbírku esejů Stůl života.
Kipling Joseph Rudyard
30.12.1865   horoskop   více...
Kipling Joseph Rudyard, * 30. 12. 1865, + 18. 1. 1936, anglický spisovatel. Narodil se v Bombaji, do Indie se vrátil později jako novinář, jeho tvorba je spojena s tematikou britského kolonialismu. V poezii, psané baladickou nebo hymnickou formou, oslavuje britskou koloniální politiku jako civilizační poslání a povinnost, vysoko cení mužné vlastnosti jejích zprostředkovatelů, např v Prostých povídkách z hor. Nejznámější jsou díla s dětským hrdinou: román Kim, chlapecký románek Stateční kapitáni, humorná knížka z prostředí anglické střední školy Stopka a spol., Bajky i nebajky a zejm. dvě Knihy džunglí o chlapci vyrůstajícím mezi divokými zvířaty. Nobelova cena v roce 1907.
Jesenský Janko
30.12.1874   horoskop   více...
Jesenský Janko, * 30. 12. 1874, + 27. 12. 1945, slovenský prozaik. Autor impresionisticky laděných veršů (Po búrkach, Na zlobu dňa, Jesenný kvet), satirických povídek (Zo starých časov), novel (Novely) a románu Demokrati, v němž zobrazil vysoké úřednické vrstvy meziválečného období a vyjádřil svůj odpor ke slovenskému klerofašismu. Překládal ruskou poezii (A. S. Puškin, A. Blok, M. J. Lermontov).

Ze současnosti  29/12  30/12  31/12    Úvodní strana | Poradna