Úvodní strana    


Bíla Jiří
27.10.1946   horoskop   více...
Bíla Jiří, prof., Ing., DrSc. P: vědecko-pedagogický pracovník; F: Fakulta strojní, ČVUT v Praze; AF: 166 07 Praha 6, Technická 4; email:bila@fsid.cvut.cz N: Praha, 27.10.1946; JM: Lucie; V: 1964-69 Fakulta strojní ČVUT v Praze, 1974-76 CSc. (Technická kybernetika) Automatické řízení, Umělá inteligence, 1987 DrSc. (Technická kybernetika), Automatické řízení, Umělá inteligence; K: 1969-02 Fakulta strojní, ČVUT v Praze, INORGA Praha, ÚVVTŘ Praha, SVÚSS Běchovice, Technická Univerzita Linköping, Švédsko; DF: Technický výbor pro umělou inteligenci a expertní systémy IASTED, Kanada; PC: 200 vědeckých textů, 100 stran v zahraničních časopisech, 10 vysokoškolských skript; RV: 1997 Hasova medaile, 2001 Stříbrná Felberova medaile; S: vědecká rada FT UTB Zlín;
Kopecký František
27.10.1947   horoskop   více...
Kopecký František, RNDr. P: ředitel; F: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy; AF: 118 00 Praha 1, Hellichova 3; www:www.gjn.cz N: Cetyně - Hatě, 27.10.1947; JM: Anna; D: Jan (1972), Petra (1974), Ondřej (1977), Marie (1978), Pavel (1982); R: František a Marie; V: 1962-65 SVVŠ v Příbrami, 1965-71 Matematicko-fyzikální fakulta v Praze; K: 1972-90 učitel, gymnázium - matematika a fyzika, od 1990 ředitel gymnázia J. Nerudy, 1991-00 osobní podíl na kompletní rekonstrukci historické budovy gymnázia, dvojjazyčná česko-francouzská výuka, zřízení detašovaného pracoviště třídy gymnázia s hudebním zaměřením (ojedinělý projekt ve střední Evropě); RV: Medaile I. stupně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za vynikající tvůrčí pedagogickou práci v oblasti gymnaziálního školství a prosazování myšlenky "Škola - centrum vzdělávání", Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR II. stupně za organizátorskou a koncepční práci ve prospěch obnovy českého středního školství, Medaile J.A. Komenského, 1996 Rytířský řád francouzského ministerstva školství "Řád akademických palem"; H: rodina, rekreační sport, turistika, příroda, hudba, matematika, fyzika.
Sýkora František
27.10.1948   horoskop   více...
Sýkora František, Ing. P: ředitel a. s., předseda představenstva; F: Teplárna Písek, a. s.; AF: 397 01 Písek, U smrkovické silnice 2263; SA: 397 01 Písek, Truhlářská 2251; email:sykora@tpi.cz N: České budějovice, 27.10.1948; JM: ženatý, Alena roz. Hanzalová; D: František (26 let), Michaela (23 let), Jan (18 let); V: Střední průmyslová škola elektro, 1972 Vysoká škola - elektro - Plzeň; K: 10 let pracoval v projekci Stavoprojektu České Budějovice, poté 6 let v Písku, investiční výstavba; 1989 ředitel, dříve JČE Písek - Teplárna, od 01.01.94 Teplárna Písek, ředitel a předseda představenstva; denně pracuje 10-12 hodin; ZZ: velmi si cení spolupráce firmy s mětem, dobrého kolektivu; za svůj úspěch považuje modernizaci stávající teplárny osazením řídícího systému; H: sport, modelářství - letectví, účastí se i přeborů republiky.

Zpět