Úvodní strana    


Slimáček Milan
20.9.1936   horoskop   více...
Slimáček Milan, Mgr. P: hudební skladatel; SA: 602 00 Brno, Rezkova 12; N: Brno, 20.09.1936; JM: Jana roz. Nevrklová; D: Jana (1970); R: Josefa a Josef, profesor konzervatoře, varhaník, sbormistr; V: 1958 Konzervatoř Brno, varhany (profesor J. Pukl), kompozice (profesor Fr. Suchý), 1963 VŠMU Bratislava, kompozice (profesor A. Moyzes); K: 1963-71 Konzervatoř Brno, pedagog, korepetice klavír, nauka o harmonii, 1971-89 hudební režisér ČSTV, studio Brno, 1989-97 JAMU Brno, pedagog hudebních předmětů na herecké fakultě, 1997-01 Taneční konzervatoř Brno, externě - korepetice, autor hudby u řady televizních filmů a inscenací, večerníčky pro TV studio Bratislava, řada rozhlasových nahrávek jeho skladeb, autor hudby dětského pohádkového muzikálu Princezna písnička (uváděla divadla v Prešově, Ostravě a Brně), scénická hudba pro představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Mahenovo divadlo Brno); PC: téměř 50 samostatných skladeb a přes 200 titulů užité hudby; RV: 1988 - 1. cena za interpretaci (Moravské kvarteto), Mezinárodní hudební soutěž Neapol (premiérové provedení skladby na objednávku - 3. smyčcový kvartet); S: 1990-93 výbor Českého hudebního fondu, 1991-01 správní rada Nadace Leoše Janáčka, od 1990 Klub moravských skladatelů; H: tenis, hudba, literatura.
Karger Jan
20.9.1940   horoskop   více...
Karger Jan, doc., PhDr. P: děkan; F: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy; AF: 162 52 Praha 6, José Martího 31; email:karger@ftvs.cuni.cz N: Praha, 20.09.1940; JM: Mgr. Anna roz. Kaldová; D: Tomáš (1964), Martin (1967); R: Alois a Věra; V: 1954-57 jedenáctiletá střední škola, 1957-58 ČVUT Stavební fakulta, 1958 VŠ pedagogická, 1959-62 Fakulta tělesné výchovy UK Praha, tělesná výchova, matematika, 1962 učitel tělesné výchovy a matematiky pro střední školy, hovoří třemi světovými jazyky; K: 1962 odborný asistent na Katedře sportovních her a Katedře pedagogiky a psychologie, 1969 splnění podmínek pro udělení PhDr., titul z polit. důvodů udělen až po 1972, 1972 zákaz činnosti na VŠ z polit. důvodů, 1973 příležit. manuální práce pro v. p. Ovoce a zelenina, ČSD, konec 1973 Středisko vrcholového sportu MŠ, trenér basketbalu, 1984 zástupce ředitele SVS MŠ, 1991 jmenován odborným asistentem (konkurz) - Katedra sportovních her, 1992 habilitace - obor teorie vyučování tělesné výchovy, 1992 proděkan fakulty, od 1997 děkan; ZZ: od 1957 trenér růz. věkových kategorií basketbalu, 1962 vítěz - přebor republiky dorostenek, trenér, 1964 trenér ligového basketbalového družsva, družstva žen Slávia VŠ Praha - trenérská činnost nepřetržitě 20 let, 5x mistr republiky, 1x pohár Ronchetiové, účasti v semifinále soutěží PMEZ a PVP, 1964-68 asistent reprezentačního trenéra, činnost reprezent. trenéra ukončena 1988 účastí na Olympiádě v Soulu, 1993 trenér repr. družstva NSR, 3. místo na Univerziádě v Buffalo, vítěz Baltica Cup; PC: okolo 35 publikací, článků a statí; RV: různá ocenění v oblasti sportu; S: několik let výbor ČSTV (po 1989), rok předsedou TJ VŠ Praha, Olympijský výbor, výbor Čs. basketbalového svazu, předseda Čs. basketbalové federace, po zvolení děkanem fakulty rezignace na všechny funkce, Rada tělesné výchovy a sportu při MŠMT ČR, poradní orgán ministra školství; H: manuální práce, houbaření, zahrada, hudba, historie (řecká a římská kultura).
Kalfus Jan
P: hudebník
20.9.1956   horoskop   více...
Kalfus Jan P: hudebník, pedagog; F: Pražská konzervatoř,; OA: 110 00 Praha 1, Na rejdišti 1; N: Praha, 20.09.1956; JM: Terezie; D: Helena (1988), Kateřina (1989), Lucie (1992); R: František a Marie; V: 1975 učební obor - spojový technik, 1978 konzervatoř, 1984 AMU, varhany, 1982-83 studia na Musikhochschule, SRN; K: od 1984 varhanní koncerty doma a v zahraničí, spolupráce s FOK České filharmonie, SOČR, Českým národním orchestrem, spoluzakladatel Stamicova tria s P. Kudeláskem a P. Vernerem, 1986 varhaník kostela sv. Antonína v Praze - Holešovicích, spolupráce se sólisty ND R. Janálem, Y. Škvárovou, turné po USA - sólové koncerty, 2000 turné Island, 2001 turné Izrael, pedagogická činnost - prof. varhanní hudby na konzervatoři; PC: CD Bambini di Praga, skladby Petra Ebena; RV: 1984 3. cena - titul laureáta - varhanní soutěže; S: Společnost pro duchovní hudbu - zakládající člen; H: sport.
Jankovská Martina
20.9.1965   horoskop   více...
Jankovská Martina, Dr., Ing. P: Advokátka; F: CZERWENKA & PARTNER v.o.s.; AF: Brno, Minoritská 10; email:jankovska@czerwpart.cz www:http://www.czerwpart.cz N: Ostrava, 20.09.1965; V: 1983 ukončení studia na gymnáziu v Ostravě, 1984-88 studium na Vysoké škole báňské, 1988-1993 studium na právnické fakultě UK v Praze, 1992-93 studium obchodního práva na Karl-Franzens-Universität v Grazu, 1993-98 doktorské postgraduální studium na právnické fakultě UK v Praze, 2000 studium Senior Executive MBA; K: 1993-95 koncipientka advokátní kanceláře JUDr. Milan Kyjovský, 1995 advokátní zkouška, 1996-97 advokátka kooperace s kanceláří Czerwenka & Partner, 1996 tříměsíční stáž v advokátní kanceláři Schnader Harrison Segal & Lewis, Philadelphia, USA, 1996 zápis do seznamu advokátů, od 23.06.1997 společník obchodní společnosti CZERWENKA & PARTNER v.o.s. s předmětem činnosti výkon advokacie; PC: "Právo v kostce", spoluautor "Výdělečná činnost cizinců", spoluautor encyklopedie "Velký domácí právník", spoluautor informační publikace "Unternehmen in der Tschechischen Republik" a "Podnikání v Rakousku"; články: v odborných právních časopisech v ČR i v Rakousku; prezentace na seminářích: Způsoby vymáhání pohledávek v Rakousku a Německu, Euro a právní aspekty, Efektivní zajištění a vymáhání pohledávek v zemích EU, Corporate Governance, Smlouva jako nástroj obchodní spolupráce; RV: 2000 Paul Harris Fellow; S: ALTISA Praha, Rotary klub Brno City (prezidentka 2000/01); H: cestování, turistika, cyklistika.

Zpět