Úvodní strana    


Mužíková Růžena
1.1.1926   horoskop   více...
Mužíková Růžena, prof., PhDr., CSc. P: profesorka dějin hudby; SA: 110 00 Praha 1, Pertské nám. 1/1186; N: Úloh okr. Klatovy, 01.01.1926; JM: Prof.Dr.František, CSc.; V: 1941-45 Reálne gymnázium Český Brod, 1945-52 Filozofická fakulta UK v Praze - obor hudební věda a estetika, 1952 PhDr., 1965 CSc., 1982 habilitace, 1988 Prof.; K: 1950-58 Filozofická fakulta UK, asistentka, 1958-60 odborná asistentka, 1960-82 vědecká pracovnice, od 1977 vědecká redakce uměnovědných spisů v radě AUC Philosophica et Historica, 1982-88 docentka pro obor hudební věda, 1986-89 vedoucí katedry hudební, divadelní a filmové vědy, proděkanka FF UK, 1988-90 profesorka pro obor dějiny hudby; PC: Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy, Musicus cantor, Magister Paulus de Praga, učebnice a hudební texty, výběrová bibliografie k dějinám české hudby, monografické studia , stati, články: Bohumír Jan Dlabač, Dva dokumenty k dějinám předhusitského zpěvu, Hudebně-teoretický traktát Mikuláše z Kozlí, Zur Pflege der Ars Musica an der Prager Universität im 14. und 15. Jahrhundert; RV: 1989 bronzová medaile Karlovy univerzity; S: Česká hudební společnost, Společnost A. Dvořáka, Vědecká rada Národních muzeí, Česká společnost pro estetiku ČSAV;

Zpět